Блог

ПОЛАГАНЕ НА БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

В настоящата инструкция са дадени указания за направа на покриви от гъвкавата
битумна керемида ТехноНИКОЛЬ, произведена на основата на стъклен воал и модифициран битум.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Гъвкавата керемида се използва за покриви с наклон над 12° /съотношение 1:5/. Използва се както за изработка на нови покриви, така и за ремонт на стари. Керемидата изглежда прекрасно на покривите на частни домове, жилищни, обществени, промишлени и други сгради, особено със сложна форма на покрива. Основно предимство на гъвкавата керемида ТехноНИКОЛЬ /ТН/ е това, че тя може да бъде използвана за покриви с различна сложност, форма и конфигурация. Тя осигурява 100% херметичност, вписва се идеално в окръжаващата среда, има високи шумопоглъщащи свойства, безобидна е при падане от покрива дори върху главата на случаен минувач.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИ ДАННИ

Руските битумни керемиди на Technonicol се изработват съгласно евростандарт EN 544  от материал, чиято основа е стъклен воал /маса на 1 м2=110 гр./, покрит с модифициран битум с подобрени характеристики. Покривният слой от този битум е с обща маса 3,0 кг./ м2. Горната повърхност на керемидата е покрита със слой едрозърнеста базалтова посипка, която осигурява разнообразни цветови гами и защитава материала от механични и климатични въздействия. Над 60% от долната повърхност на керемидата е покрита със самозалепваща, студоустойчива битумно-полимерна смес, защитена с лесно отстраним силиконов пласт.

РУСКА БИТУМНА КЕРЕМИДА „ТехноНИКОЛЬ“


Рис. 1

1. основа – стъклоплатно                             
2. битум – модифициран подобрен
3. посипка – минерална
4. студоустойчива самозалепваща
битумно-полимерна маса
5. предпазно силиконово фолио

Рис. 2

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪВКАВАТА КЕРЕМИДА „ТехноНИКОЛЬ“
Характеристики Битумна
керемида
Дължина, мм 1000
Широчина, мм 317
Дебелина, мм 3,8
Основа стъклен воал
Гъвкавост на гредата
с R=15м &degC
-15°C
Температура на размекване &degC +120°C
Водонепроницаемост абсолютна
Опаковка 3 м2
Тегло на опаковката, кг 24

Гъвкавата битумна керемида представлява плоски листове с изрязани по единия край форми /един лист имитира 3 керемиди/ (рис. 1). По своята структура и използваните компоненти този материал е близък до рулонните материали. Голяма част от компонентите, използвани за производстовото на гъвкавите керемиди и рулонните материали са еднакви: модифициран битум, стъклен воал или полиестер, посипка и други.

Различните форми са обозначени с имената „Соната“ /пчелна пита/ и „Акорд“ /неправилни правоъгълници/. Съществуват различни цветови решения на битумната керемида: червен, зелен, кафяв и син.

Битумната керемида е опакована на европалети /1,0 х 1,2 м./ в пакети по 36 бр./пакет. Палетите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина. Недопустимо е съхранението на палетите с керемиди един върху друг.

НОСЕЩИ КОНСТРУКЦИИ

Материалите за изработка на покриви трябва да отговарят на действащите строителни норми и правила. За ламперия може да се използват влагоустойчиви плоскости от типа на шперплатите, пресовани ОСБ плоскости, или дъски с относителна влажност – не повече от 20%, които в процеса на монтажа трябва да се сортират по дебелина.
При използване на дъски за ламперия, трябва да се знае, че разстоянието между тях трябва да е не повече от 5 мм. При монтаж на плоскости от типа на шперплатите, или ОСБ плоскости в зимни условия, трябва да се има предвид линейното им разширение през летния период – за да се компенсира разширението, разстоянието между тях трябва да е не по-малко от 3 мм. Краищата на плоскостите трябва да са закрепени с гвоздеи, или винтове към гредите. За увеличаване срока на експлоатация на дървената конструкция, се препоръчва обработката и с химикали срещу дървояди и други въздействия.


Рис. 3

При използване на гъвкавата керемида върху дървена конструкция, както и върху друг вид конструкции, стъпката на носещите греди зависи от постоянните и временни натоварвания, а също и от формата на покрива и се колебае от 600 до 1 500 мм. В зависимост от стъпката на гредите се използва и различна дебелина на ламперията.

Стъпка на носещите
греди, мм

Дебелина на фазера, мм Дебелина на ОСБ плоскост, мм

Дебелина на дъските, мм

600

12 15 20

900

18 18

23

1200

21 22

30

1500 27

37

 

ВЕНТИЛАЦИЯ НА ПОКРИВА

За увеличаване срока на експлоатация на покривната конструкция, е необходимо да се предвиди и вентилация, особено над обитаеми мансардни етажи. За нормалната вентилация на скатен покрив трябва да са налице 3 основни елемента:
– отвор за приток на свеж въздух;
– канали над топлоизолацията за циркулацията на свеж въздух;
– отвори над горния слой на покрива.


Рис. 4

Вентилационните канали над топлоизолацията трябва да са на височина минимум 50 мм. при скат по-голям от 20°. При намаляване на ъгъла на ската, височината на вентилационния канал трябва да се увеличи до 80 мм.


Рис. 5

ПОСТАВЯНЕ НА ПОДЛЕПВАЩА ЛЕНТА ЗА КРАИЩАТА НА ПОКРИВА

При наклон на покрива по-голям от 18° /1:3/, в зоните на вероятни утечки се използва допълнителен слой рулонен хидроизолационен материал. Краищата на покрива от всяка страна /рис. 6а/ трябва да бъдат усилени с 0,25 м. рулонен материал без посипка.


Рис. 6a

При наклон от 12° до 18° /1:5 до 1:3/, задължително се полага рулонен материал на целия покрив /рис. 6б/. Материалът се поставя успоредно на корниза, започвайки от долния край на покрива с припокриване 150 мм. надлъжно и 100 мм. напречно. Материалът се кове с поцинковани пирони с широка глава, а местата на припокриване се залепват с битумен грунд. Гвоздеите се коват на разстояние 200 мм. един от друг.


Рис. 6б

ПОСТАВЯНЕ НА КОРНИЗНИ КЕРЕМИДИ И СЪЕДИНИТЕЛИ

Краищата на покрива се укрепват с метални корнизни планки. Те се се припокриват 50 мм. и се закрепят с гвоздеи със стъпка 100 мм. – 120 мм., а на местата на припокриване – 30 мм. В долната част на корниза, върху металните планки се поставят гъвкави самозалепващи корнизни керемиди /1,0 х 0,25 м./ на 10 – 20 мм. от местата на прегъване на металните планки. Преди монтажа на корнизната керемида, трябва да се свали долната силиконова лента и керемидата се закрепва допълнително с гвоздеи, а в кращата се подлепя с битумен грунд ТехноНИКОЛЬ на ширина 100 мм (Рис. 7).


Рис. 7

ПОСТАВЯНЕ НА КЕРЕМИДИТЕ

За да няма цветови отклонения, използвайте битумните керемиди от 4 до 5 опаковки едновременно. Битумните керемиди се полагат отдолу нагоре, започвайки от центъра на долния корниз в направление на краищата на ската. Първият ред керемиди се полага така, че долният край на формата на керемидите да е на 20 до 30 мм. от долния край на корниза.


Рис. 8

Крайната керемида, от която започва полагането на втория ред, се отрязва така, че да обезпечи формирането на проектираната рисунка на покрива и да прикрие механичния монтаж.
Керемидата се отрязва по края на корниза и се залепва с битумен грунд на ширина 100 мм(Рис. 8).

ЗАКРЕПЯНЕ С ГВОЗДЕИ

Преди монтажа на битумната керемида, трябва да се свали долната силиконова лента и керемидата се закрепва към покрива с гвоздеи с широка глава. Броят на гвоздеите зависи от ъгъла на наклона на покрива.
След това под въздействието на слънцето става пълно залепване на керемидите една към друга.


Рис. 9

ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ГЪВКАВА КЕРЕМИДА АКОРД

Полагането на „Акорд“ се извършва от центъра на корниза към крайните части на покрива. Първият ред се полага така, че долната част на керемидата да закрива мястото на застъпване и линиите на перфорация на корнизните керемиди. При монтажа на следващите редове, долната част на керемидата се поставя така, че да закрива мястото на събиране на двете керемиди от долния ред и пироните, с които са закрепени.

Рис. 10

РАБОТА В ГРАНИЧНИ ЗОНИ

На мястото на допиране на покрива със стена се набива триъгълна рейка. На нея се закрепва гъвкава керемида. Отгоре се монтира ъглова керемида ТехноНИКОЛЬ, намазана с битумен грунд. Тя се залепя към стената с подгъв не по-малък от 300 мм. Краят на подгъва се покрива с метална пластина, която се закрепя механично и се херметизира с битумен грунд (рис. 11).


Рис. 11

Херметизация на тухлен комин:

               
Рис. 12-13

Ако сечението на тухления комин е повече от 0,5 х 0,5 м. и е разположен по ската, се препоръчва да направите жлеб (рис. 13), с който да предотвратите задържането на снега
зад комина.

Херметизацията на долните части на покривните проходи, антени, тръби за комуникации, се осъществява с помощта на специални елементи (фланци) за гъвкави керемиди, които се закрепват с гвоздеи.
Реда битумни керемиди, минаващи над отвора се изрязва и се закрепва към фланеца с помощта на битумен грунд.
След това на фланеца се закрепва отдушник, тръба, антена или нещо друго (рис. 14).

Рис. 14

ПОЛАГАНЕ НА БИЛНИ КЕРЕМИДИ

Рис. 15

Монтажът на билото се осъществява с помощта на връхна/корнизна керемида (1,00 х 0,25 м.). Връхната керемида се разделя на три части по местата на перфорацията и се поставя с късата страна надолу към ската с припокриване 50 мм.

Ако Вашият покрив има архитектурна сложност, или възникнат въпроси, касаещи херметизацията на нестандартни участъци, Ви препоръчваме да се обрънете към нашите специалисти на посочените контакти.

Свързани публикации